Archiwum kategorii: Izolacje

Promienniki ciepła i ich stosowanie w budynkach nieizolowanych.

Współcześnie budowane budynki muszą spełniać określone warunki techniczne, które są wskazane w przepisach budowlanych, a zwłaszcza w ustawie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W wymaganiach tych są szczegółowo określone współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród. Wynika to z tego, że nowoczesne budynki muszą być energooszczędne, gdyż tego wymagają ogólnoświatowe przepisy o redukcji zużycia energii.

Jednakże wymogi te, które dotyczą budynków nowych nie dotyczą budynków już istniejących. Z tego powodu z Polsce znajduje się szereg obiektów nieizolowanych lub słabo izolowanych. Ich główną wadą jest ogromne zużycie energii, która jest konieczna do ich ogrzania. Takimi budynkami bywają nie tylko budynki mieszkalne, ale także obiekty wielkogabarytowe, takie jak np. fabryki, których ogrzewanie jest jeszcze bardziej kosztowne.

Z tego powodu właściciele obiektów wielkogabarytowych poszukują rozwiązań, które umożliwią im osiągnięcie optymalnego efektu przy niewielkich kosztach. Z pomocą może przyjść ogrzewanie za pomocą promienników ciepła.

Promienniki ciepła są urządzeniami wysokowydajnymi. Działają sprawnie i skutecznie ogrzewają nawet niezbyt dobrze zaizolowane budynki. Wynika to z tego, że nie ogrzewają one powietrza, ale elementy stałe wnętrza, co sprawia, że nawet kiepsko izolowane budynki dłużej utrzymują wysoką temperaturę. Dzięki wysokiej wydajności promienniki ciepła zużywają 100% paliwa, którym są zasilane, a więc koszt ogrzewania jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku innych sposobów ogrzewania.